Informatie over Kempo-school "Kuen Way"

 

Sinds juni 2007 zijn wij rijkserkend gediplomeerd Leraar Martial Arts (L.M.A.) /

Vechtsportleraar volgens eisen NOC/NSF en Ministerie van VWS. Voor info zie:

is lid van

 

 

Tevens zijn wij lid van de volgende bonden:
Shaolin Kempo Bond S.K.B., welke lid is van de Kempo Associatie Nederland K.A.N., 
welke lid is van de Internationale Kempo Federatie I.K.F.

     

 

Lestijden

Kinderen 7 t/m 14 jaar

maandagavond 18.30 - 19.40
Dorpshuis De Elzenhof
Dalem

 

 

Jongeren en volwassenen 14 t/m 60 jaar

maandagavond 19.45 - 21.15
Dorpshuis De Elzenhof
Dalem
Add-To-TomTom

donderdagavond 19.30 - 21.00
J. van Egmondstraat 1
Gorinchem
Add-To-TomTom

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van deze sportvereniging: Sportvereniging KuenWay • Schrijnwerkerstraat 1 • 4204 GP Gorinchem • 0183-630594
Email: info@kuenway.nl
Privacyverklaring
Bankrekening: ABN-AMRO 58.12.30.442

Tot ziens bij Shaolin Kempo vereniging KuenWay!