Shaolin Kempo algemeen

Dat Shaolin Kempo een vechtsport is die verwant is aan Karate, dekt de lading slechts voor een klein deel. Karate is weliswaar een heel effectief en didactisch verantwoorde vechtsport, die veel meer beoefenaars kent dan Kempo, maar deze stijlvorm is wel gebonden aan haar duidelijk afgebakende disciplines en traditie. Shaolin Kempo daarentegen heeft een open karakter, dat open staat voor andere invalshoeken uit de budowereld. Uit onderstaand tabel zijn de diverse vechtsporten opgesomd, met daaronder het cursusaanbod. Hieruit is duidelijk te zien dat zowel Ninjutsu als Shaolin Kempo een volledig krijgssysteem kent waarbij je nooit uitgeleerd raakt.

Shaolin Kempo is in de jaren zestig bedacht door twee KNIL veteranen, die beiden uit het voormalige Nederlands-Indië kwamen. De één was een zekere Carl Faulhaber, geboren in 1923 en in 1974 gestorven. De ander heet G. K. Meijers, thans Dschero Khan, en nog steeds aktief in de budowereld, hetzij meer als voorzitter van zijn eigen organisatie dan als wekzame docent. Dhr. G.K. Meijers heeft vroeger Jujitsu en Kyokushin Karate gedaan. In 1962 werd hij onderwezen door Dhr. C. Faulhaber, die hem de Chinese vechtstijl Kuntao leerde. Dhr. G. K. Meijers was wel een heel goede leerling van Dhr. C. Faulhaber, maar de Chinese disciplines vond hij te moeilijk om deze aan beginnende cursisten over te brenge. Daarom heeft hij in overleg met Dhr. Faulhaber besloten om voor beginners karatetechnieken te introduceren. Dhr. Faulhaber ging met dit voorstel akkoord, maar hij vond wel dat de hieruit ontstane vechtstijl geen Kuntao genoemd mocht worden. Een nieuwe benaming moest er dus aan te pas komen. Om meer aansluiting en erkenning te krijgen in de toen nog kleine budowereld in Nederland, hebben de heren de naam Shaolin Kempo gekozen voor het nieuwe systeem.

Om het systeem een internationale (lees Japanse) vorm te geven, werd er bewust de etiquette, didaktische methode en terminologie uit de Karatevorm aangewend. Later is Dhr. Meijers voor zichzelf begonnen, omdat hij de Kuntaostijl nog steeds te moeilijk vond om er sneller resultaten mee te kunnen boeken bij de cusisten. vanaf die tijd kan men spreken van twee hoofdstromen in Shaolin Kempo; de Japanse stijl en de Chinese Stijl. Jammer genoeg is de Chinese stijl aan het uitdunnen in Nederland. Alleen de zonen van Dhr. Faulhaber en de meester R. Kraft van Ermel uit Harderwijk beoefenen nog steeds de Kuntaustijl.

De namen die gekozen werden voor de krijgskunst Shaolin Kempo, zijn reeds bestaande benamingen die echter niet in deze combinatie voorkomt in de geschiedenis van de oosterse krijgskunst, dit in tegenstelling tot wat algemeen wordt gesuggereerd als zijnde een eeuwenoude vechtsport uit de Shaolinklooster in China. Deze fabel is jarenlang volgehouden door een college van de eerste docenten in Kempo, daar zij meenden dat dit ten gunste zou komen aan de p.r. over Kempo.

Chuan-Fa

Chuan-Fa Kempo is waarschijnlijk de Okinawaanse benaming van de Chinese vechtstijl Chuan Fa. Chuan Fa betekent vrij vertaald; "De Methode Van De Vuist". Eeuwen geleden was het eiland Okinawa een onafhankelijke staat met een gemengde bevolking uit Koreanen, Chinezen en de oorspronkelijke bewoners. Het is daarom niet verwonderlijk dat de bakermat van het moderne Karate is ontstaan uit vechtsystemen die in Okinawa en de andere eilanden van het Ryu-Kyu archipel werden ontwikkeld. Op deze eilanden kent men verschillende kempostijlen, zoals Okinawa Kempo, In-Yo Ryu Kempo en Ryu Kyu Kempo. In Japan zijn de stijlen Nipon Kempo, Shorinji Kempo en Kempo Karate bekend.

Bij de traditionele Kempostijlen, drukte men de ervaring en niveau van de krijger uit in dierennamen. Zo worden slangen en apen toegekend aan gevorderde beginners. Slangen zijn lenig en sluw. Apen zijn goed in het nadoen van andermans bewegingen. Beginners leren door de bewegingen van hun meester zo goed mogelijk na te bootsen. Ze kunnen op dit niveau dus slechts na-apen. Is de volleerde krijger snel en krachtig geworden, dan behoort hij tot het niveau de tijgers. Het niveau van de draak wordt echter door weinigen behaald, ongeacht hoe goed en snel een vechter ook van zijn kundigheid gebruik maakt. Draken worden toegekend aan hele hoge meesters, die niet alleen lichamelijk bekwaam zijn, doch ook geestelijk. Draken zijn niet alleen in staat tot bovenmenselijke prestaties, doch ook hun bewustzijn is hoger dan die van de gemiddelde mens. Bovendien zijn het ook meestal meesters in de oosterse geneeswijze en vaak ook paranormaal begaafd.

 

Judo, Ju Jitsu en worstelen

 

Worpen, klemmen en verwurgingen

Karate

 

Trap- en stoottechnieken

Boksen

 

Stoottechnieken

Taekwondo

 

Voornamelijk traptechnieken

Nunchaku

 

Technieken met wurgstokjes

Kobudo

 

Technieken met Japanse stoot en slagwapens

 

Wushu

 

Trap- en stoottechnieken Technieken met Chinese stoot en slagwapens

 

Ninjutsu

 

Trap- en stoottechnieken Worpen, klemmen en verwurgingen. Technieken met Japanse stoot en slagwapens.

 

Shaolin Kempo

 

Trap- en stoottechnieken, worpen, klemmen en verwurgingen. Technieken met Oosterse stoot en slagwapens.