Shoalin Kempo training

Shaolin Kempo is een rijkserkende vechtsport die op verantwoorde wijze wordt gedoceerd door rijksgediplomeerde instructeurs. Een basistraining in Kempo is altijd fysiologogisch correct. Het bestaat uit de volgende hoofdonderdelen.

Bij de warming-up wordt er niet alleen aandacht gegeven aan de potentiële hoofdspieren, doch ook aan de kleine spiergroepen, die onlosmakelijk verbonden zijn met de snelle bewegelijkheid van de Kempoka. Daarbij wordt er ook aandacht gegeven aan ademhalingstechnieken, die de verzuring van de spieren moeten tegengaan door een juiste dosering van zuurstofrijk bloed te laten stromen naar de verschillende zones van inspanning. Hierbij is concentratie en visualisering van de ademhaling heel erg belangrijk.

Is de lichaamstemperatuur eenmaal opgelopen, dan wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt door de basistechnieken door te nemen. De reflexen zijn in dit stadium optimaal, omdat er door een versnelde doorstroming van het bloed een betere impulsgeleiding bestaat van het zenuwstelsel. Eerst worden de afweer en aanvals- technieken afzonderlijk geoefend.

In de tweede fase ontstaat er een dynamische wisselwerking tussen aanval en verdediging. Een training is in dit opzicht pas geslaagd, als de cursist deze wisselwerking vloeiend in elkaar over kan laten gaan, als een naadloze eenheid van beweging. De stoot en traptechnieken lopen uiteen van simpel tot ingewikkelde combinaties, afhankelijk van het adaptatievermogen van de beoefenaar. Een cursus in Shaolin Kempo is niet makkelijk, maar zeker niet onmogelijk.

Naast de uitgebreide basistechnieken wordt er ook getraind in kumites en kata's.- technieken afzonderlijk geoefend. In de tweede fase ontstaat er een dynamische wisselwerking tussen aanval en verdediging. Naast de uitgebreide basistechnieken wordt er ook getraind in kumites en kata's.